L’any 2013 la Fundació ENT va dur a terme un projecte de cooperació per a l’Alcaldia de Bogotà, en matèria de gestió de runes. El projecte va ser finançat per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria d’ajuts a entitats per a projectes de cooperació al desenvolupament de l’any 2012.

Per a desenvolupar el projecte es va crear un consorci liderat per la Fundació ENT i integrat per l’Alcaldia Major de Bogotà, l’Agència de Residus de Catalunya, l’empresa Gestora de Runes de la Construcció S.A. i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. El projecte va permetre dur a terme una diagnosi de la gestió de runes a Bogotà (quantitats generades, destinació, costos de gestió actuals, etc.), mostrar a diversos representants de l’Alcaldia com es duu a terme la gestió de runes a Catalunya (normativa, instal·lacions de tractament i de disposició final) i formular propostes per a la construcció de plantes de reciclatge de runes a Bogotà. La cooperació iniciada es va poder continuar gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, dins de la convocatòria d’ajuts de l’any 2014. Entre setembre de 2014 i juliol de 2015 es van implementar accions concretes per a la millora de la gestió de runes a la ciutat: d’una banda, l’aprovació d’un programa de gestió de runes per a la ciutat, on s’hi planifiquen les instal·lacions de gestió d’aquests residus, i de l’altra la licitació d’una deixalleria pilot en una de les localitats de Bogotá.

autoria

Fundació ENT

data

2013-2015

client

Alcaldía de Bogotá

Finançat per la Diputació de Barcelona