La gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) va esdevenir una qüestió prioritària pels productors, l’administració i altres agents implicats en la seva gestió, arrel del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics (AEE) i la gestió dels seus residus.

Les empreses del tercer sector tenen un paper important en el circuit de recollida, reutilització i reciclatge dels RAEE. Aquest era el cas de SOLIDANÇA, associació sense ànim de lucre que treballa des de l’any 1997 a Sant Joan Despí per la inserció sòcio-laboral de col·lectius en risc d’exclusió social en l’àmbit de la gestió de residus.

L’objectiu principal del projecte fou concretar estratègies de recollida i gestió (en estatges previs al tractament) dels RAEE, que s’emmarquessin en les necessitats reals dels productors, importadors i distribuïdors pel que fa a l’acompliment de la normativa, que assumissin la realitat actual de gestió dels Residus Municipals en l’àmbit municipal, i que fossin viables i interessants per ser dutes a terme per part de col·lectius de l’Economia Social.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se convirtió en una temática prioritaria para productores, administración y agentes implicados en su gestión, desde la aprobación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Las empresas del tercer sector cumplen una función importante en el circuito de recogida, reutilización y reciclado de los RAEE. Era el caso de SOLIDANÇA, asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1997 en Sant Joan Despí,  que trabaja con la finalidad de facilitar la inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social mediante proyectos de gestión de residuos.

El objetivo principal del proyecto era concretar estrategias de recogida y gestión (en las fases previas al tratamiento) de los RAEE, que se enmarcasen en las necesidades reales de los productores, importadores y distribuidores en cuanto a cumplimiento de la normativa, que asumiesen la realidad actual de la gestión de los residuos municipales y que fuesen viables e interesantes para ser realizadas por colectivos de la economía social.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Solidança[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Solidança