La gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) va esdevenir una qüestió prioritària pels productors, l’administració i altres agents implicats en la seva gestió, arrel del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics (AEE) i la gestió dels seus residus.

Les empreses del tercer sector tenen un paper important en el circuit de recollida, reutilització i reciclatge dels RAEE. Aquest era el cas de SOLIDANÇA, associació sense ànim de lucre que treballa des de l’any 1997 a Sant Joan Despí per la inserció sòcio-laboral de col·lectius en risc d’exclusió social en l’àmbit de la gestió de residus.

L’objectiu principal del projecte fou concretar estratègies de recollida i gestió (en estatges previs al tractament) dels RAEE, que s’emmarquessin en les necessitats reals dels productors, importadors i distribuïdors pel que fa a l’acompliment de la normativa, que assumissin la realitat actual de gestió dels Residus Municipals en l’àmbit municipal, i que fossin viables i interessants per ser dutes a terme per part de col·lectius de l’Economia Social.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Solidança