Des del 2012 fins el 2016 ENT ha participat en el projecte europeu ENTITLE (Xarxa Europea d’Ecologia Política) juntament amb altres 11 institucions europees (universitats i ONG del Regne Unit, Suècia, Alemanya, Turquia, Itàlia i Portugal, entre d’altres). El projecte tenia per objectiu de formar una xarxa europea per donar formació sobre ecologia política a nou/ves investigadors/es i enfortir les col·laboracions d’investigadors i activistes que treballen en aquest àmbit, tant per crear publicacions d’accés obert i conferències, cursos específics i seminaris per un públic més ampli.

Com a membre del projecte, ENT va realitzar investigacions sobre la gestió de residus i sobre l’ecologia política de l’aqüicultura a Europa a través de les investigacions de Gabriel Weber i Irmak Ertör i amb la supervisió d’Ignasi Puig i Miquel Ortega. Els membres d’ENT van seguir també els cursos oficials i seminaris organitzats pel projecte per compartir els avenços en les investigacions i col·laborar amb altres investigadors. El curs específic sobre “Gestió de Projectes i Contribució a Polítiques” va ser organitzat per ENT entre 20 i 23 del gener de 2015 i va incloure sessions d’experts i dos esdeveniments públics com la conferència de Paul Robbins, investigador conegut a Estats Units, i una xerrada de Stefania Barca i Sergi Cutillas, entre d’altres.

El projecte va complir dos objectius: generar una xarxa d’ecologia política europea donant un caràcter internacional als treballs realitzats i obrir espai per a col·laboracions futures i generar publicacions (incloent els Action Briefs, Policy Briefs i un llibre sobre ecologia política per a la societat civil) en aquest àmbit per a un públic ampli. Les col·laboracions internacionals en l’àmbit de l’ecologia política seguiran entre aquestes i altres organitzacions en la nova xarxa POLLEN, de la qual ENT també participa.