Skip to main content

ENT ha realitzat estudis de viabilitat per a la implantació de sistemes de recollida porta a porta a diversos municipis.

Els estudis parteixen d’una diagnosi de la situació del municipi en matèria de gestió de residus, així com d’una consideració del marc legal vigent. Partint d’aquesta diagnosi es plantegen les qüestions essencials en la implantació d’un model de recollida porta a porta al municipi: definició de les fraccions a recollir, nombre i característiques de les àrees d’emergència, condicions de lliurament i acceptació de residus, horaris de recollida, discussió de les solucions logístiques de recollida porta a porta, elaboració de propostes d’adaptació del sistema en habitatges disseminats i edificis plurifamiliars, etc. A nivell de gestió de residus comercials, se n’avaluen les seves necessitats específiques. També s’estableix un sistema de seguiment i control administratiu del servei i es proposa el règim sancionador i de control.

Finalment, s’elabora un balanç econòmic del servei en el que es tenen en compte per una banda les despeses d’explotació del servei, tant pel que fa a costos de recollida i tractament com a costos de cànon de residus, i per l’altra els ingressos procedents dels sistemes integrats de gestió, del retorn del cànon i de la venda de materials. També s’elabora un pressupost de les despeses d’implantació del sistema. Si s’escau, els estudis incorporen l’elaboració d’una proposta d’ordenança municipal de residus i/o del plec de condicions tècniques del contracte de gestió del servei de recollida de residus.

Alguns municipis per als que hem realitzat estudis d’aquest tipus han estat: Alella, l’Ametlla del Vallès, Arenys de Munt, Añorga (Donostia), l’Arboç, Azpeitia, Bellaterra, Cabanes, Capellades, Carme, La Garriga, La Llacuna, Lliçà d’Amunt, Montmeló (només a nivell comercial), Torrelles de Llobregat, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vallbona d’Anoia i Vilafranca del Penedès, entre altres.

Si vols informació d’algun dels projectes municipals en concret envia’ns un correu a info@ent.cat.

autoria

ENT environment & management

data

2003-…

client

Varis