En un context de canvi climàtic en acceleració, la necessitat d’abandonar els combustibles fòssils resulta imperant.

Tanmateix, les fonts d’energia alternatives requereixen l’extracció de minerals finits i distribuïts de forma desigual pel planeta. Així, la recuperació de minerals ja extrets de deixalles electròniques i altres residus – un procés conegut com a mineria urbana – és una via fins ara poc explorada però prometedora. Si bé no és un substitut per la demanda en augment de matèries primeres, la mineria urbana pot contribuir al seu subministrament amb menor impacte climàtic i social.

Per això, s’ha explorat el potencial de la mineria urbana de panells fotovoltaics i bateries de vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona no té competències per regular els processos de reciclatge, reparació i reutilització, però pot tenir un paper important com a gran ciutat, consumidora de vehicles i panells solars.

L’Ajuntament hauria de desenvolupar accions com:

  • Prolongar la vida útil dels equipaments (fent-ne un bon ús)
  • Reutilitzar les bateries de vehicles de la flota municipal
  • Fer una diagnosi dels equips per optimitzar gestió dels residus
  • Incloure criteris de reciclabilitat i reparabilitat als plecs
  • Crear una empresa pública que impulsi la indústria de la recuperació i el reciclatge de minerals
  • Reduir la flota de vehicles municipals fent ús de vehicles elèctrics compartits

Tot i que actualment el reciclatge de panells solars i bateries elèctriques no és viable econòmicament a l’Estat espanyol perquè hi ha pocs residus i la venda de materials recuperats no cobreix costos del reciclatge, hi ha un interès creixent entre fabricants en el reciclatge i recuperació de minerals per a l’auto-abastiment.

En el context geopolític actual, de creixement de la demanda de minerals per a la transició energètica, la mineria urbana de panells solars i bateries de vehicles elèctriques és una realitat imminent a Catalunya.

autoria
Fundació ENT
data

2023

client

Observatori del Deute en la Globalització