Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudi per a la implantació d’un sistema de gestió integral de residus municipals amb criteris ambientals a la província d’Ourense
| Projectes

Aquest treball tenia com àmbit d’estudi 13 municipis situats al nord oest de la província d’Ourense i integrats dins d’un consorci de recent creació. L’objectiu del treball era l’elaboració de propostes per avançar cap a una gestió sostenible dels residus.

L’estudi consta d’una diagnosi exhaustiva sobre la gestió dels residus a la zona, tant a nivell de generació, composició i resultats de recollida selectiva, com d’avaluació de costos i agents implicats en la seva gestió. Partint d’aquesta diagnosi, es van definir uns objectius a assolir en matèria de prevenció de residus, de recuperació i de reducció de les fraccions amb destí a tractaments finalistes.

En base a aquests objectius es van elaborar propostes en matèria de prevenció de residus, recollida, tractament, regulació normativa, fiscalitat de residus i comunicació ambiental.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2008
Client
Consorcio para la Recogida de Residuos del noroeste de la Província de Ourense