Aquest estudi encarregat per l’Ajuntament de Tiana i amb el recolzament econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya com a projecte singular, tenia com a objectiu obtenir una eina que permetés conèixer les quantitats de residus orgànics gestionades a través del compostatge casolà a Catalunya. Es va realitzar un ampli treball de camp, amb entrevistes a 100 compostaires repartits per tota la geografia catalana, incloent diverses mesures als compostadors.

Finalment, mitjançant tècniques economètriques, es va elaborar una “calculadora” que, a partir d’altres variables, permetia determinar la quantitat de matèria orgànica gestionada. Aquest projecte va obtenir el Premi Medi Ambient 2008, concedit pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

En una segona fase de l’estudi, titulada “Caracterització i estat actual del compostatge casolà a Catalunya“, es va realitzar una explotació de les dades anteriors per tal de caracteritzar el compostatge casolà a Catalunya i conèixer aspectes socioeconòmics dels compostaires, dels seus habitatges i dels compostadors que tenen. També es va realitzar inferència sobre les causes que determinen la grandària dels compostadors (nombre de residents, característiques de la llar, etc.).

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Tiana