Ecologia política

L’ecologia política estudia com els guanys i beneficis derivats de l’ús de la natura es distribueixen de manera desigual a la societat, i com es poden portar a terme polítiques orientades a afavorir una distribució més justa. Per fer-ho s’utilitzen una gran varietat de metodologies tant quantitatives com qualitatives provinents de diferents escoles de treball, alguns exemples són els fluxos de materials i energia, l’anàlisi institucional, les enquestes o la historiografia.

A ENT tractem d’adoptar aquesta perspectiva als nostres projectes, i contribuïm a afavorir l’evolució de l’ecologia política mitjançant la revista Ecología Política, una publicació de divulgació científica i activista que coeditem des de la Fundació ENT.

En aquesta secció podeu trobar alguns projectes exemplificadors de com desenvolupem aquesta aproximació, així com d’altres que complementen les nostres quatre àrees principals de treball: l’economia i el medi ambient, els residus, l’energia i canvi climàtic, i l’àmbit marí.