Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’ecologia política estudia com els guanys i beneficis derivats de l’ús de la natura es distribueixen de manera desigual a la societat, i com es poden portar a terme polítiques orientades a afavorir una distribució més justa. Per fer-ho s’utilitzen una gran varietat de metodologies tant quantitatives com qualitatives provinents de diferents escoles de treball, alguns exemples són els fluxos de materials i energia, l’anàlisi institucional, les enquestes o la historiografia.

A ENT tractem d’adoptar aquesta perspectiva als nostres projectes, i contribuïm a afavorir l’evolució de l’ecologia política mitjançant la revista Ecología Política, una publicació de divulgació científica i activista que portem des de la Fundació ENT.

En aquesta secció podeu trobar alguns projectes exemplificadors de com desenvolupem aquesta aproximació, així com d’altres que complementen les nostres quatre àrees principals de treball: l’economia i el medi ambient, els residus, l’energia i canvi climàtic, i l’àmbit marí.

DESTAQUEM
Revista “Ecología Política”
| Projectes
FUNDACIO ENT
2016

La revista “Ecología Política”, de periodicitat semestral, és una revista d’àmbit internacional que reflexa el debat existent entorn els temes ecològics, posant…

Rius de Sal. Una visió històrica de la salinització dels rius Llobregat i Cardener durant el segle XX
| Publicacions
2015

El llibre analitza els orígens de la salinització dels rius Llobregat i Cardener i del conflicte vinculat als residus de l’extracció minera de sals potàssiques a la comarca del Bages….

Rethinking Study and Management of Agricultural Systems for Policy Design
| Publicacions| Miquel Ortega Cerdà
2013

Hi ha la preocupació que l’agricultura ja no sigui capaç de satisfer, en una escala global, la creixent demanda d’aliments. Aquest desafiament requereix nous patrons de…

Adapting established instruments to build useful food sovereignty indicator
| Publicacions| Miquel Ortega Cerdà
2014

El context recent de l’emergència alimentària mundial i la crisi ecològica ha augmentat la rellevància de la lluita dels pobles per la sobirania alimentària (FSV), que promou la…

Large discrepancies between agricultural outlook prediction and real trends
| Publicacions| Miquel Ortega Cerdà
2010

Les polítiques agrícoles internacionals segueixen basant el seu procés de presa de decisions en les eines que consideren el sistema agroalimentari més aviat estable o, com a molt,…