El malbaratament alimentari és una problemàtica d’una gran magnitud i d’interès creixent en els últims anys. En l’article es presenten les principals dades quantitatives dels aliments rebutjats, s’estableix una definició de malbaratament alimentari, seguit per una descripció sobre la situació de la gestió actual dels residus orgànics a Espanya, així com dels impactes ocasionats. Per acabar, es detallen les causes apuntant a accions transformadores per combatre la problemàtica des d’una perspectiva holística i integral.

autoria

Maria Mestre | Verònica Martínez

data

2017

publicació

PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global

referència bibliogràfica

Mestre, M., Martínez, V. (2017) Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 139: 93-103.