Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Comprehensive review of gaps and weaknesses in the EU waste statistics and identification of key priority areas for improvement
| Projectes

Encarregat per la Comissió Europea i dirigit per Eunomia, el projecte tenia per objecte el seguiment dels resultats de diversos Estats membres en relació amb els objectius en matèria de residus, en particular els que exigeix ​​la Directiva marc sobre residus (50% de reutilització i reciclat per al 2020) i la Directiva sobre abocadors (arribar al 30% dels abocaments de residus urbans biodegradables en comparació amb els nivells de 1995). ENT va participar en els casos d’Espanya i Portugal.

El projecte va abastar una revisió dels principals indicadors i polítiques dels països presentats en informes i un conjunt de recomanacions incloses en una guia. Tots dos documents es van debatre amb les autoritats nacionals i regionals de cada país i es van posar en comú en un workshop celebrat a Brussel·les al gener de 2016.

En el cas d’Espanya, les taxes de reciclatge i la distància sobre els objectius es van calcular a nivell de la comunitat autònoma. L’índex global de reciclatge d’Espanya es va situar en el 32,5% el 2013, amb resultats diferents en totes les regions, la qual cosa implica que caldrà fer un esforç addicional per assolir el 50% el 2020. Espanya també estava lluny de complir amb la Directiva sobre abocadors encara que diverses regions ja havien complert amb ella en 2012.

Portugal, l’índex de reciclatge es va situar en un 28% el 2013, mentre que l’abocament de residus urbans biodegradables va ser del 35%, lluny del 53% que preveu la Directiva sobre residus per 2016.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2016
Client
Comissió Europea
Consulta els informes i guies