Les taxes de residus municipals a Espanya estan molt esteses, encara que la seva aplicació varia considerablement entre els diferents municipis. En general, les taxes de residus s’implementen com una tarifa plana, però algunes d’elles depenen dels indicadors com el consum d’aigua a les llars, la superfície de la propietat o el valor dels béns immobles.
Només un model de pagament per generació residencial s’ha aplicat fins al moment. Era un pla de pagament per bossa implementat a Torrelles de Llobregat, Barcelona. Altres sistemes que es centren només en els residus comercials s’han aplicat a Espanya.
Diversos factors suggereixen que el model de pagament per generació s’adoptés en un futur pròxim. L’any 2000 no hi havia municipis que tinguessin el sistema de recollida porta a porta, però des de llavors més de 70 municipis els han implementat. A més d’això, algunes regions fomenten la recollida selectiva de residus comercials, a través de models domiciliaris. En tots aquests models, les taxes variables podrien adoptar fàcilment. A més, pel que fa a les taxes de residus, el Pla Nacional de Residus (2000-2006) va advocar per la implementació de “experiències pilot per a l’aplicació quantitativa del principi qui contamina paga”. La tendència cap a aquests sistemes de taxes variables a Europa també afavorirà la seva introducció a Espanya.

autoria

Ignasi Puig

data

2008

publicació

International Journal of Integrated Waste Management

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2008) Charging systems and PAYT experiences for waste management in Spain. International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, 28: 2767–2771.