Davant l’aleshores creixent utilització de combustibles derivats de residus (CDR) a Espanya, Greenpeace ens va encarregar al 2012 un estudi per analitzar els costos econòmics i ambientals d’aquesta tecnologia que té per objectiu transformar certes fraccions de residus en combustibles per a incinerar o coincinerar, en substitució dels combustibles convencionals. L’estudi analitza les tecnologies actuals de producció de CDR, les característiques dels CDR i els usos actuals. Analitza també la normativa aplicable a la producció i consum de CDR, a nivell europeu, espanyol i autonòmic, i fa una prospecció de les perspectives de futur dels CDR a Espanya i a Europa. També realitza una anàlisi econòmica de l’estalvi de costos que representa la substitució de combustibles tradicionals per CDR, i del cost d’adquisició d’aquest producte. L’estudi també conté una estimació dels costos externs associats al consum de CDR. Finalment, es realitza una anàlisi de tipus ambiental en què es comparen les emissions de CO2 i altres contaminants associades al consum de CDR amb les d’altres combustibles, i s’analitzen les repercussions de l’ús de CDR en l’autonomia energètica i en la gestió de residus.

autoria

Fundació ENT

data

2012

client

Greenpeace