L’article descriu l’experiència d’introducció de bolquers reutilitzables per a incontinència realitzada a la residència geriàtrica Pare Batllori de Barcelona entre els anys 2006 i 2009. Es descriuen els tipus de bolquers existents al mercat, les característiques de la implementació a la residència (nombre de participants, característiques del rentat de bolquers, logística, etc.) i els costos i resultats obtinguts. Finalment, es valoren les possibilitats d’estendre l’experiència a altres residències geriàtriques.

autoria

Maria Calaf | Ignasi Puig

data

2012

publicació

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

referència bibliogràfica

Calaf Forn, M., Puig Ventosa, I. (2012) “A Catalan residence for elderly people tests reusable nappies”. Recueil des Interventions. 1éres Rencontres européenenes de la prévention des déchets (Recull d’intervencions. 1ª Trobada europea per la prevenció de residus). ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Paris.