ENT és un dels membres del nou consorci d’estudi dirigit per l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), conjuntament amb l’ICF International, Ecologic Institute i Denkstatt. El consorci està finançat per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea.

Aquest projecte tindrà una durada de dos anys (desembre 2015-desembre de 2017), i se centrarà en les principals sinergies entre la biodiversitat i les prioritats socioeconòmiques dels Estats membres de la UE. ENT serà responsable de la part de l’anàlisi relacionada amb Portugal i Espanya.

L’enfocament metodològic es basa en les següents tasques:

  • Anàlisi de les principals prioritats socioeconòmiques a la UE-28;
  • Identificació de les sinergies entre biodiversitat i prioritats socioeconòmiques dels Estats membres de la UE;
  • L’avaluació dels beneficis socioeconòmics associats a les sinergies identificades;
  • Desenvolupament de recomanacions sobre la millor manera d’afrontar aquestes sinergies, tenint en compte la necessitat de maximitzar els beneficis socioeconòmics i ambientals i l’eficiència en l’ús dels recursos públics;
  • Recollida de dades i elaboració de recomanacions per contribuir al procés del Semestre Europeu, posant l’accent en el paper de la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat en el suport de les polítiques macroeconòmiques als Estats membres.