Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Viabilitat de la recollida i el tractament de bolquers d’un sòl ús a Catalunya
| Projectes

Els bolquers d’un sol ús representen al voltant de l’1,5% en pes del total de residus generats a Catalunya. La seva composició heterogènia fa que actualment el destí final d’aquests residus sigui l’abocador o la incineradora, tot i que la matèria orgànica en bolquers usats suposa aproximadament el 87% del pes total.

Aquest treball va ser encarregat per la Mancomunitat la Plana i finançat per l’Agència de Residus de Catalunya. La Mancomunitat La Plana realitza la recollida de residus mitjançant el sistema porta a porta, sistema que permet minimitzar la fracció destinada a tractaments finalistes (abocador o incineració). Amb aquest sistema de recollida, l’element majoritari de la fracció resta són els bolquers d’un sòl ús. Per aquest motiu aquest estudi tenia com a objectiu estudiar vies alternatives per al tractament dels bolquers d’un sol ús.

En aquest treball, elaborat conjuntament amb el Grup de Compostatge de residus sòlids orgànics de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’assajà la compostabilitat d’aquests residus en diferents concentracions i amb diferents co-substrats (fracció orgànica dels residus municipals i fangs de depuradora). Per una banda, s’estudià la viabilitat de recollir aquests residus separadament o juntament amb la matèria orgànica recollida selectivament per a seguir posteriorment un tractament de compostatge, eliminant-los per tant de la fracció resta. Per altra banda, s’analitzà la viabilitat de garantir la seva estabilització abans de la seva disposició final.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2009
Client
Mancomunitat La Plana
Accés a l’estudi