En el marc de l’elaboració d’un Pla de gestió de sequeres, en aquest estudi encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es va realitzar una valoració dels costos econòmics de la sequera que es va produir a Catalunya durant el període 2007 – 2008, tant els costos directes en els sectors econòmics més afectats, com els costos indirectes. Aquests últims es van estimar a partir del desenvolupament i simulació en un model d’impacte macroeconòmic d’equilibri general. També es van estimar els costos sobre els usuaris domèstics en termes de reducció del benestar que els va suposar.

autoria

ENT environment & management

data

2007-2008

client

Agència Catalana de l’Aigua