L’octubre de 2020 l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus, impulsat per la Fundació ENT, ha publicat l’estudi dels investigadors Alex Terrén, Pablo Pellicer, Marc Iriani, Ignasi Puig i Sergio Sastre, titulat “Les Taxes de Residus a Espanya 2020″. El present article vol ser un petit resum de l’esmentat estudi on s’exposen les seves principals conclusions.

Les taxes de residus són de les que més recaptació aporten als municipis, ja que cobreixen el servei de recollida de residus, que és de prestació obligatòria i amb elevats costos. A més d’assegurar el finançament de la prestació d’aquest servei, les taxes de residus poden tenir com a objectiu una distribució el més justa possible de les càrregues econòmiques entre la ciutadania, considerant tant criteris socials com ambientals. El marc legal permet que siguin els municipis els que defineixin el grau de cobertura a què es pretén arribar amb la taxa, en relació amb els costos de el servei. La inexistència d’un percentatge de cobertura definit afavoreix l’heterogeneïtat en l’establiment de les quotes.

autoria

Pablo Pellicer | Ignasi Puig Ventosa | Sergio Sastre | Marc Iriani

data

2020

publicació

Equipamiento y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Pellicer, P., Puig I., Sastre, S., Iriani, M. (2020) Una mirada a las tasas de residuos en España 2020. Equipamiento y Servicios Municipales, 193: 28-31.