Des gener del 2003 Torrelles de Llobregat implantava una taxa d’escombraries segons la qual ciutadans i establiments comercials pagaven d’acord amb les escombraries que generin. Aquest sistema, anomenat de pagament per generació, constitueix la primera experiència desenvolupada mai a Catalunya i a l’Estat espanyol. Fins llavors, a Torrelles, com a la majoria de municipis on hi ha taxes d’escombraries, aquestes suposen un import fix per any o trimestre, independentment de qualsevol altra consideració. Aquest és un sistema injust, ja que els petits generadors d’escombraries estan subvencionant implícitament els que en generen més. Torrelles va decidir fer un pas endavant i implantar, de forma pionera, una taxa d’escombraries que segueix una lògica totalment diferent i que persegueix fer pagar a cada ciutadà i establiment comercial segons la quantitat i tipologia de les escombraries que generi. Aquesta experiència innovadora comptà amb el finançament de la Junta de Residus de la Generalitat i de l’Entitat del Medi Ambient.

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Municipis i Comarques

referència bibliogràfica

Puig, I., Llopart, S., Coll, E. (2003) Torrelles de Llobregat incorpora la taxa d’escombraries a les bosses. Municipis i Comarques, 229.