En aquest article d’opinió, l’autor planteja diferents interrogants sobre les implicacions ambientals del temps de treball: hem de treballar més o menys? Té això rellevància ambiental? En cas d’advocar per una reducció del temps de treball, com s’hauria de fer? Amb o sense reduccions salarials? El segueixen diverses reflexions que proposen algunes possibles respostes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Ecología Política[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2010) Tiempo de trabajo y medio ambiente. Ecología Política, Cuadernos de debate internacional, 40, p. 7-8.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]En este artículo de opinión, el autor plantea diferentes interrogantes sobre las implicaciones ambientales del tiempo de trabajo: ¿Debemos trabajar más o menos? ¿Tiene esto relevancia ambiental? ¿En caso de abogar por una reducción del tiempo de trabajo, cómo debería hacerse? ¿Con o sin reducciones salariales? Le siguen diversas reflexiones que proponen algunas posibles respuestas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Ecología Política[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2010) Tiempo de trabajo y medio ambiente. Ecología Política, Cuadernos de debate internacional, 40, p. 7-8.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) Tiempo de trabajo y medio ambiente. Ecología Política, 40: 7-8.