Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
The unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges related to construction activities
| Publicacions| 16/04/2009

Fins a aquella data, Espanya va experimentar durant uns anys un desenvolupament exponencial de noves àrees urbanes. L’article aprofundeix sobre les causes d’aquest desenvolupament, i concretament, sobre la dependència que tenien els ens locals –responsables últims de la requalificació del sòl– dels ingressos derivats de la urbanització. Aquesta dependència s’aguditza quan el model urbanístic és de baixa densitat, pels majors costos que aquesta tipologia urbanística implica per als serveis municipals. L’article proposa algunes modificacions sobre el finançament local per a revertir aquesta situació.

Data
2009
Publicació
Oxford University Press
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2009) The unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges related to construction activities, in Cottrell, J., Milne, J.E., Ashiabor, H., Kreiser, L., Deketelaere, K. “Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative Perspectives”. Vol. VI. Oxford University Press, p. 661-679.
Accés a l’article