Fins a aquella data, Espanya va experimentar durant uns anys un desenvolupament exponencial de noves àrees urbanes. L’article aprofundeix sobre les causes d’aquest desenvolupament, i concretament, sobre la dependència que tenien els ens locals –responsables últims de la requalificació del sòl– dels ingressos derivats de la urbanització. Aquesta dependència s’aguditza quan el model urbanístic és de baixa densitat, pels majors costos que aquesta tipologia urbanística implica per als serveis municipals. L’article proposa algunes modificacions sobre el finançament local per a revertir aquesta situació.

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Oxford University Press

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2009) The unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges related to construction activities, in Cottrell, J., Milne, J.E., Ashiabor, H., Kreiser, L., Deketelaere, K. “Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative Perspectives”. Vol. VI. Oxford University Press: 661-679.