L’estudi presentat en aquest document explora i examina el paper de les organitzacions ambientals de base en la promoció d’esquemes dirigits a reduir l’impacte de la producció de residus a nivell local. Centrant-se en el municipi d’Esporles, a l’illa de Mallorca, els autors investiguen com els fòrums participatius poden incrementar la implicació i compromís entre els residents a la implementació de polítiques de gestió de residus. Esporles va introduir i va implementar el primer esquema de preus unitaris (UP) a l’Estat espanyol, convertint el municipi en una icona estatal de transformació urbana respectuosa amb el medi ambient. A causa del seu èxit, l’esquema ràpidament es va convertir en un model per a altres municipis espanyols pel que fa al disseny i desenvolupament de solucions locals de gestió de residus.
Les conclusions d’aquest estudi demostren com l’augment de la participació dels residents locals en les consultes i debats públics poden donar suport eficaçment el disseny i implementació de polítiques de gestió de residus més sostenibles. A més, els resultats il·lustren com les autoritats locals poden capacitar els residents per transformar el medi ambient urbà a través del canvi dels seus comportaments i pràctiques cap a la gestió de residus.
El paper de les organitzacions mediambientals de base sembla important pel que fa al desenvolupament d’instruments innovadors i l’aplicació de polítiques ambientals eficaces per abordar la gestió de residus a nivell local i aconseguir una transformació urbana sostenible.

autoria

Maria Calaf Forn | Ignasi Puig Ventosa

data

2018

publicació

Journal of Cleaner Production

referència bibliogràfica

Weber,G., Calaf, M., Puig, I., D’Alisa, G. (2018) The role of environmental organisations on urban transformation: The case of waste management in Esporles (Mallorca). Journal of Cleaner Production, Volume 195: 1546-1557.