El projecte BBI-JU Biocircularcities va començar l’octubre de 2021 i s’allargarà fins al setembre de 2023. El projecte té com a objectiu desbloquejar el potencial d’economia circular dels fluxos de residus de base biològica no explotats explorant el desenvolupament de models de residus orgànics econòmicament i mediambientalment eficients en tres àrees pilot: la Província de Pazardzhik (PP), la Ciutat Metropolitana de Nàpols (CMN) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

 

Què ha passat fins ara?

S’han utilitzat projectes pilot per seleccionar les cadenes de gestió de bioresidus a estudiar: bioresidus municipals a l’AMB, bioresidus de cafè com a exemple de bioresidus del sector agroindustrial a CMN i residus forestals a PP. També es van definir escenaris alternatius innovadors per a la bioeconomia circular dels residus orgànics en tres àmbits pilot: 1) implantació de mesures de prevenció, canvi de recollida selectiva de residus orgànics de contenidors oberts al carrer a recollida porta a porta i/o contenidors intel·ligents, i valorització del biogàs produït a partir de la digestió anaeròbia de residus orgànics municipals recollits per separat en biometà per a la xarxa local de gas a l’AMB (ES); 2) conversió de residus de cafè (cobertura de plata del cafè) en pa ric en fibra a CMN (IT); i 3) producció de calor, energia i/o bioquímics a partir de residus forestals en PP (BG). Per a aquestes tres cadenes de valor a les àrees pilot, es van identificar els marcs legals i les millors pràctiques rellevants a nivell de la UE, nacional, regional i local.

Tots els resultats s’han aconseguit amb l’ajuda dels Living Labs locals, on els agents locals de diferents sectors com empreses privades, administracions locals o universitats estan convidats a debatre i intercanviar idees sobre la bioeconomia circular, centrant-se en la recollida, tractament i valorització dels bioresidus dins de les cadenes de valor seleccionades a les àrees pilot.

El març de 2022 es van organitzar en línia la primera sèrie de Living Labs sobre “el sistema actual de gestió de residus biològics, els reptes i les millors pràctiques” i la primera Assemblea General a causa de les restriccions de viatge de la Covid-19. La segona ronda de Living Labs es va dur a terme el setembre de 2022 per identificar els principals factors reguladors, socials, ambientals i tecnoeconòmics i les barreres per a la implementació de l’economia circular a les cadenes de valor locals dels bioresidus en les tres àrees pilot. El 2n Living Lab de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 2a Assemblea General es van celebrar in situ a Barcelona, ​​mentre que el LL#2 per a Nàpols i Pazardzhik es va fer en línia.

 

Què passarà després?

Tots els resultats de les discussions amb les parts interessades s’inclouran als informes finals del projecte per oferir recomanacions polítiques. L’avaluació del cicle de vida i el cost del cicle de vida es realitzaran a partir de les dades recollides a les àrees pilot i a la literatura. Es desenvoluparà una eina web en línia que contingui tots els resultats rellevants del projecte per donar suport als municipis i les empreses privades en la presa de decisions per a noves cadenes de valor innovadores de bioresidus.

 

Properes dates

El tercer grup de Living Labs “Recomanacions polítiques preliminars per a la implementació de la bioeconomia circular basada en els resultats preliminars de l’ACV i l’LCC; presentació del prototip d’eina web” tindrà lloc el març de 2023 (in situ a Nàpols i en línia per a Barcelona i Pazardzhik). Els esdeveniments finals “Resultats definitius de LCT i recomanacions per a responsables polítics i emprenedors per a cada àrea pilot; presentació i prova de l’eina web final” estan previstes per al juliol de 2023 i es realitzaran in situ a les tres àrees pilot.

 

Per a més informació, visiteu www.biocircularcities.eu i seguiu-nos a @Biocirc_cities