Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
The Concept of Generalised Extended Producer Responsibility (GEPR)
| | Publicacions

La noció de responsabilitat ampliada del productor (RAP) ha estat part de la política de residus durant molt de temps, particularment dins dels països de l’OCDE. Segons l’OCDE, la RAP “té com a objectiu fer que els productors siguin responsables dels impactes ambientals dels seus productes en tota la cadena de productes, des del disseny fins a la fase posterior al consumidor”. La RAP alleuja la càrrega de les Administracions Públiques per la gestió de productes al final de la seva vida útil, alhora que, si està dissenyat adequadament, incentiva la prevenció i el reciclatge de residus.

Mentre que a la RAP tradicional hi ha una o més OPs per a cadascuna de les fraccions de residus específiques i els productors han de contribuir a aquestes OPs, en el cas de la GRAP podrien seguir existint fraccions amb el seu esquema específic de RAP, i potser se n’afegirien algunes més, però també hi hauria OPs generals per als productes sense esquemes de RAP específics.

Data
2019
Publicació
EcoMENA
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2019). The Concept of Generalised Extended Producer Responsibility (GEPR). EcoMENA, 17 September.
Enllaç a l’article