El passat dimecres 3 de febrer, de 16h a 18h, en el marc del projecte BLUEfasma es va realitzar el taller on-line “Economia circular a les peixateries i a la distribució majorista pesquera: com estalviar i posar valor afegit als productes a través de les bones pràctiques ambientals” organitzat per MedCities, l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació ENT que pretenia apropar al sector minorista i majorista pesquer propostes de possibles millores ambientals.
El taller va comptar amb 32 assistents de diferents sectors (36% sector minorista, 7% sector majorista, 25% de l’administració, 4% d’àmbit de recerca i un 29% d’altres).
Al taller es van tractar els següents temes: es van introduir els criteris i subvencions per renovar els vehicles de repartiment i recollida cap a vehicles híbrids/elèctrics; també sobre com es pot fer el canvi a electricitat verda; sobre la possibilitat de reduir els envasos i embalatges (sobretot es focalitza amb la problemàtica de l’EPS) i finalment sobre el malbaratament alimentari, sobre com reduir-lo i obtenir-ne un benefici (adjunt un resum de les temàtiques que es van presentar).
Al mateix taller es va oferir assessorament i acompanyament tècnic en el desenvolupament d’alguna mesura relacionada en aquests aspectes, que es desenvoluparà en els propers dos mesos per la Fundació ENT. Amb això culminarà la participació de la Fundació ENT al projecte BLUEfasma.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Fitxes-resum taller economia circular[/link]El pasado miércoles 3 de febrero, de 16h a 18h, en el marco del proyecto BLUEfasma se realizó el taller on-line “Economía circular en las pescaderías y en la distribución mayorista pesquera: cómo ahorrar y poner valor añadido a los productos a través de las buenas prácticas ambientales” organizado por MedCities, la Agencia de Desarrollo Económico del Área Metropolitana de Barcelona y la Fundació ENT que pretendía acercar al sector minorista y mayorista pesquero propuestas de posibles mejoras ambientales.
El taller contó con 32 asistentes de diferentes sectores (36% sector minorista, 7% sector mayorista, 25% de la administración, 4% de ámbito de investigación y un 29% de otros).
En el taller se trataron los siguientes temas: se introdujeron los criterios y subvenciones para renovar los vehículos de reparto y recogida hacia vehículos híbridos/eléctricos; también sobre cómo se puede hacer el cambio a electricidad verde; sobre la posibilidad de reducir los envases y embalajes (sobre todo se focaliza con la problemática de la EPS) y finalmente sobre el derroche alimentario, sobre cómo reducirlo y obtener un beneficio (adjunto un resumen de las temáticas que se presentaron).
En el mismo taller se ofreció asesoramiento y acompañamiento técnico en el desarrollo de alguna medida relacionada en estos aspectos, que se desarrollará en los próximos dos meses por parte de la Fundació ENT. Con ello culminará la participación de la Fundació ENT en el proyecto BLUEfasma.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Fichas-resumen taller economía circular[/link]