L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar la col·laboració de la Fundació ENT per tal d’impulsar una millor comercialització i traçabilitat dels productes pesquers de la Confraria de Vilanova i la Geltrú. S’han dut a terme una sèrie de reunions tècniques amb tots els actors implicats per tal d’avaluar la millor estratègia per donar a conèixer el peix de proximitat de la vila i millorar-ne la seva comercialització. A banda de la promoció del peix del municipi, el projecte també pretén incidir en com millorar l’etiquetatge i la traçabilitat del peix comercialitzat, per aquest fet la Fundació ENT ha avaluant possibles estratègies que permetin seguir el rastre dels productes pesquers de Vilanova i la Geltrú al llarg de tota la cadena de comercialització, des del vaixell fins a la taula. Entre les possibles opcions avaluades destaca la possibilitat d’establir una etiqueta codificada.

Un cop acordada la nova estratègia de comercialització entre totes les parts interessades, la tasca de la Fundació ENT finalitza amb una proposta de projecte que es presentarà a la convocatòria del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, gestionats a través de la Generalitat de Catalunya, per tal d’obtenir els recursos econòmics necessaris per poder dur a terme les actuacions necessàries.

autoria

Fundació ENT

data

2017-2018

client

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú