El paper d’ENT consisteix en oferir suport tècnic al projecte BLUEFASMA, encarregat per MedCities. El projecte BLUEFASMA és un projecte Interreg que vol implementar els principis de l’economia circular en el sector de la pesca i l’aqüicultura. L’objectiu final és beneficiar a la conca mediterrània potenciant el creixement de l’economia circular blava a les illes i zones costeres de la Mediterrània. Per això, es volen posar en pràctica diverses proves pilot de les quals Medcities -amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona- és responsable.

Ateses les característiques del territori metropolità, MedCities i l’AMB han identificat que els circuits curts de comercialització/distribució i la prevenció del malbaratament alimentari són els temes prioritaris a incidir mitjançant les activitats a desenvolupar en el marc del projecte BLUEFASMA.

autoria
Fundació ENT
data

2020

client

MedCities