Des de l’octubre passat estem desenvolupant un projecte de suport tècnic a l’elaboració de l’estratègia i la normativa per implementar la responsabilitat ampliada del productor a Bolívia, amb especial èmfasi en els envasos.

Aquest projecte és un encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el marc del Programa de Cooperació tècnica que Catalunya té amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia (MMAyA) per donar suport al projecte d’enfortiment institucional en matèria de gestió de residus.

Al novembre, Maria Mestre (ENT) i una representant de l’ARC, van viatjar a la Pau (Bolívia) per a l’recolzar l’elaboració d’un reglament de responsabilitat ampliada del productor per a envasos de plaguicides.

L’assistència tècnica ha prosseguit amb el suport a l’elaboració d’una estratègia general de responsabilitat ampliada del productor per a les ampolles PET, bosses de polietilè, pneumàtics, piles, bateries i RAEE, els fluxos de residus que el marc normatiu de residus de Bolívia determina que han de ser gestionats en règim de responsabilitat ampliada del productor.