Skip to main content

L’octubre de 2018 vam incir ssat estem desenvolupant, un projecte de suport tècnic a l’elaboració de l’estratègia i la normativa per implementar la responsabilitat ampliada del productor a Bolívia, amb especial èmfasi en els envasos.

Aquest projecte fou un encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el marc del Programa de Cooperació tècnica que Catalunya té amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia (MMAyA) per donar suport al projecte d’enfortiment institucional en matèria de gestió de residus.

Al novembre de 2018, Maria Mestre (ENT) i una representant de l’ARC, van viatjar a la Pau (Bolívia) per a l’recolzar l’elaboració d’un reglament de responsabilitat ampliada del productor per a envasos de plaguicides.

L’assistència tècnica va prosseguir amb el suport a l’elaboració d’una estratègia general de responsabilitat ampliada del productor per a les ampolles PET, bosses de polietilè, pneumàtics, piles, bateries i RAEE, els fluxos de residus que el marc normatiu de residus de Bolívia determina que han de ser gestionats en règim de responsabilitat ampliada del productor.

autoria

ENT environment & management

data

2018-2019

client

Agència de Residus de Catalunya