L’any 2003 el municipi de Torrelles de Llobregat va implantar un sistema de recollida de residus porta a porta, mitjançant el qual les diferents fraccions de residus es recollien en dies diferents a l’entrada dels edificis. En paral·lel l’Ajuntament va introduir una taxa de residus que relacionava directament la quantitat de residus generats de determinades fraccions amb la quantitat a pagar. La fracció inorgànica (envasos + resta, segons el model que aplica al municipi) es recollien mitjançant bosses estandarditzades per l’Ajuntament amb un cost estipulat de 0,60 i 1,50 €/unitat, segons la seva grandària. Tres mesos després de la seva implantació els nivells de reciclatge van augmentar fins al 70%, amb una qualitat de la separació de materials molt elevada.

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Green Budget News

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2003) Spain: First Experience of a Pay-as-you-Throw Scheme. Green Budget News, 3. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform.