L’any 2003 el municipi de Torrelles de Llobregat va implantar un sistema de recollida de residus porta a porta, mitjançant el qual les diferents fraccions de residus es recollien en dies diferents a l’entrada dels edificis. En paral·lel l’Ajuntament va introduir una taxa de residus que relacionava directament la quantitat de residus generats de determinades fraccions amb la quantitat a pagar. La fracció inorgànica (envasos + resta, segons el model que aplica al municipi) es recollien mitjançant bosses estandarditzades per l’Ajuntament amb un cost estipulat de 0,60 i 1,50 €/unitat, segons la seva grandària. Tres mesos després de la seva implantació els nivells de reciclatge van augmentar fins al 70%, amb una qualitat de la separació de materials molt elevada.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2003[/data]
[publicacio]Green Budget News[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2003) Spain: First Experience of a Pay-as-you-Throw Scheme. Green Budget News, 3. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]En el año 2003 el municipio de Torrelles de Llobregat implantó un sistema de recogida de residuos puerta a puerta, mediante el cual las diferentes fracciones de residuos se recogían en días diferentes a la entrada de los edificios. En paralelo el Ayuntamiento introdujo una tasa de residuos que relacionaba directamente la cantidad de residuos generados de determinadas fracciones con la cantidad a pagar. La fracción inorgánica (envases + resto, según el modelo que aplica el municipio) se recogían mediante bolsas estandarizadas por el Ayuntamiento con un coste estipulado de 0,60 y 1,50 € / unidad, según su tamaño. Tres meses después de su implantación los niveles de reciclaje aumentaron hasta el 70%, con una calidad de la separación de materiales muy elevada.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[publicacio_es]Green Budget News[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2003) Spain: First Experience of a Pay-as-you-Throw Scheme. Green Budget News, 3. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]In 2003 the town of Torrelles de Llobregat (Barcelona) introduced a door to door waste collection scheme, through which the different waste fractions were collected on different days at the buildings entrance. Alongside, the municipality introduced a waste charge that directly linked the fee with the amount of waste generated of certain fractions. The inorganic fraction (packaging + refuse) was collected using standardized bags by the Town Council with a stipulated cost of 0.60 and 1.50 €/unit, depending on its size. Three months after the implementation, recycling levels increased up to 70%, with a very high quality of materials separation.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2003[/data_en]
[publicacio_en]Green Budget News[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2003) Spain: First Experience of a Pay-as-you-Throw Scheme. Green Budget News, 3. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Green Budget News

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2003) Spain: First Experience of a Pay-as-you-Throw Scheme. Green Budget News, 3. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform.