Aquest treball aporta el concepte del finançament local sostenible (ambiental, econòmica i social), dibuixa algunes conseqüències del model de finançament actual sobre la sostenibilitat i ofereix propostes concretes per a una major sostenibilitat de les hisendes locals.
La configuració del sistema de finançament municipal és determinant sobre la seva sostenibilitat. El camp per avançar és notable, ja que, en la seva actual configuració, les consideracions ambientals van tenir un paper marginal. Els municipis disposen de diverses possibilitats en el marc legal actual, però existeixen diverses propostes més de fons que exigirien la seva modificació i que podrien significar una reforma sensible cap a la seva major sostenibilitat. L’especial impacte en les finances municipals i en el medi ambient de l’activitat constructiva ha merescut una especial atenció en aquest treball, però altres propostes relacionades amb diferents vectors ambientals poden resultar també efectives.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Revista Democracia y Gobierno Local

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) Sostenibilidad y finanzas locales. Revista Democracia y Gobierno Local, 8: 26-29.