Aquest estudi va ser encarregat per l’associació GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives). La normativa europea permet el trasllat de residus entre estats membres per destinar-los a incineració. Això permet la construcció d’incineradores en països que ja tenen sobrecapacitat d’aquesta tecnologia, i el trasllat de residus a llargues distàncies. L’estudi inclou una anàlisi de la capacitat d’incineració a Europa, que es troba força concentrada en certs països (Alemanya, França i Itàlia); identifica quins països tenen sobrecapacitat d’incineració (en relació als residus generats), o és previsible que en tinguin en el futur d’acord amb les perspectives d’inversió o amb les plantes ja autoritzades.

D’altra banda, l’estudi analitza els fluxos de residus entre estats membres, en el qual s’identifiquen alguns països netament exportadors de residus, i d’altres netament importadors. Finalment, es realitza una anàlisi ambiental dels impactes de la incineració i del transport de residus.

autoria

Fundació ENT

data

2013

client

Global Alliance for Incineration Alternatives