En l’article es posa de manifest la fragilitat dels ecosistemes marins i, especialment, el delicat estat de la mar Mediterrània, on més del 90% de les poblacions de peixos estan sobreexplotades, fet que condueix a una baixa rendibilitat de les nostres pesqueries. Així mateix, en aquesta edició s’han inclòs també dos articles més de Lydia Chaparro, “Balfegó i l’engreix de tonyina vermella – L’aqüicultura en qüestió” i un altre sobre “L’etiqueta i la seva informació”, un aspecte clau a tenir en compte si es pretén fer un consum menys insostenible dels productes de la pesca que comprem.

autoria

Lydia Chaparro

data

2016

publicació

Soberanía Alimentaria

referència bibliogràfica

Chaparro, Lydia (2016) Situación actual de los océanos y los recursos pesqueros. Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, 24: 15-20.