Aquest gener s’ha realitzat una sessió amb diferents agents de la cadena de subministrament dels productes de pesca en el marc de l'”Estudi per la reducció o l’eliminació del plàstic en totes les cadenes des de la pesca, distribució i venta al públic del peix“.

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Compromís Barcelona Plàstic Zero, va encarregar a ENT la realització d’un estudi per a la minimització dels envasos de plàstic d’un sol ús en la cadena de valor dels productes de pesca. Dins de l’àmbit d’aquest estudi, el dia 22 de gener es va dur a terme una sessió de treball a l’equipament municipal de la Fàbrica del Sol. L’objectiu de la sessió era, d’una banda, presentar els resultats de la diagnosi realitzada, i de l’altra, presentar i treballar al voltant de les diferents propostes plantejades dins l’estudi. A la sessió hi varen participar 12 persones representants de les diferents baules de la cadena de subministrament dels productes de pesca els quals ja havien participat a la fase d’entrevistes i diagnosi de l’estudi.

L’estudi avalua la generació de plàstic d’un sol ús en els diferents esglaons de la cadena del peix, des de la pesca fins al consumidor/a final. L’estudi compta amb una primera fase de diagnosi on s’analitzaran les quantitats i tipologies d’envasos de plàstic d’un sol ús que s’utilitzen a les diferents fases de la cadena i per a les diferents espècies de peixos. En una segona fase de l’estudi, realitza propostes d’iniciatives a aplicar que permetin eliminar o reduir aquest tipus d’envasos.