Aquest informe va ser encarregat pel Swedish Environmental Research Institute, coordinadors del projecte RECO BALTIC 21 TECH (http://www.recobaltic21.net) que persegueix millorar la capacitat dels països de la regió del mar Bàltic aplicant estratègies i tecnologies compartides de gestió de residus. L’estudi consistia en analitzar la gestió actual dels residus al Mediterrani i posar les bases per a la futura realització del projecte RECO-MEDA. Aquest projecte pretendria aprofitar l’experiència del projecte RECO BALTIC 21 TECH, per als països de la Mediterrània.

autoria

Fundació ENT

data

2012

client

Swedish Environmental Research Institute