Aquest dimarts 21 de febrer s’ha celebrat a Pamplona una Jornada sobre el Pla de Residus de Navarra. L’acció d’aquest pla, aprovat aquest passat desembre, es basarà en la nova llei foral de residus i la recollida de matèria orgànica que està previst que sigui aprovada aquest any 2017.
En la jornada Sergio Sastre (ENT) ha presentat la ponència titulada “Marc en Fiscalitat i propostes per a la propera Llei Foral de Residus”. En la seva intervenció, s’ha centrat principalment en aportar dades i possibilitats sobre l’impost sobre els abocaments, que es contempla en el Pla i en el debat de la llei que s’està definint aquest 2017.  La llei vol promoure la universalització de la recollida selectiva de bioresidus, tant d’origen domèstic, com d’altres grans productors, penalitzant l’abocament.
La consellera de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Administració Local, Isabel Elizalde, ha destacat en la cloenda de la jornada, la necessitat d’aprovar una llei que promogui l’economia circular i desincentivi l’eliminació. Es tracta d’estendre el cicle de vida dels productes mitjançant reparacions, reutilització i redisseny d’articles. “El nostre pla prima comportaments responsables, solidaris i transparents entre totes les parts. D’aquí que durant aquest any 2017 ens anem a centrar en l’elaboració de la llei de Residus, una eina necessària en aquest canvi de mentalitat”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este martes 21 de febrero se ha celebrado en Pamplona una Jornada sobre el Plan de Residuos de Navarra. La acción de este plan, aprobado el pasado diciembre, se basará en la nueva ley foral de residuos y la recogida de materia orgánica que está previsto que sea aprobada este año 2017.
En la jornada Sergio Sastre (ENT) ha presentado la ponencia titulada “Marco en Fiscalidad y propuestas para la próxima Ley Foral de Residuos”. En su intervención, se ha centrado principalmente en aportar datos y posibilidades sobre el impuesto sobre los vertidos, que se contempla en el Plan y en el debate de la ley que se está definiendo este 2017. La ley quiere promover la universalización de la recogida selectiva de biorresiduos, tanto de origen doméstico, como otros grandes productores, penalizando el vertido.
La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, destacó en la clausura de la jornada, la necesidad de aprobar una ley que promueva la economía circular y desincentive la eliminación. Se trata de extender el ciclo de vida de los productos mediante reparaciones, reutilización y rediseño de artículos. “Nuestro plan delgada comportamientos responsables, solidarios y transparentes entre todas las partes. De ahí que durante este año 2017 nos vamos a centrar en la elaboración de la ley de Residuos, una herramienta necesaria en este cambio de mentalidad”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]