Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Seguiment de la crisi de la COVID en la pesca mediterrània espanyola. Un sector que capeja la crisi
| Publicacions| 22/02/2021

El sector pesquer mediterrani en els primers deu mesos de l’any no ha estat aliè a la crisi de la COVID. La major part de la disminució dels ingressos es va produir en els primers mesos de la crisi (març-juny), coincidint amb les dificultats operatives que van forçar l’aturada temporal de part de la flota. Posteriorment, amb dades fins a finals d’octubre, la caiguda d’ingressos ha estat més moderada. La facturació agregada al període gener-octubre va disminuir un 14,6% respecte a la facturació mitjana de el mateix període per als anys 2017-2019, mentre que per als mesos de juliol-octubre (últimes dades disponibles) la disminució va ser d’un 7,6%.

Tot i la disminució de l’activitat pesquera en les primeres setmanes de la crisi i les interrupcions temporals de canal HORECA, el consum domiciliari ha evitat una caiguda en la demanda i ha permès una disminució en la facturació lleugerament inferior a la mitjana del conjunt de la economia espanyola.

Autoria
Miquel Ortega , Yesmina Mascarell
Data
2021
Publicació
Fundació ENT
Informe complet
Resum