Lydia Chaparro (Fundació ENT) és una de les autores de l’article “The Barcelona agreement: a manifesto towards the spearfishing of the future” que publica la revista Scientia Marina.

En motiu de la celebració del seu 70 aniversari, l’Associació de Pesca Submarina de Barcelona (APS) va decidir escriure un manifest anomenat: “La carta de Barcelona: un manifest cap a la pesca submarina del futur”. El contingut va ser discutit i aprovat el 27 de febrer de 2016 durant una taula rodona organitzada al Museu Marítim de Barcelona i en què van participar delegats de diferents grups d’interès. El manifest és una revisió dels punts que, segons els autors, són fonamentals per a un desenvolupament sostenible de la pesca submarina en el futur. Finalment, els autors pretenen que aquest manifest sigui un punt de partida per a una discussió constructiva sobre el coneixement, la pràctica eficient i la gestió efectiva de la pesca submarina.

Accés a l’article

Accés a la Carta de Barcelona