Els estudis existents han estudiat factors influents de l’comportament de generació de RSU a diferents nivells espacials d’organització, però sempre un alhora i no simultàniament. Els ingressos són un factor de gran influència que afecta la generació de RSU des del nivell individual fins al país, capaç d’ocultar els efectes dels altres. Aquest estudi mostra que quan el comportament de generació de RSU s’analitza de manera integral en múltiples nivells d’organització (individus, llars i comunitats) organitzats jeràrquicament com a unitats funcionals de generació de RSU dins d’una àrea d’estudi específica, és possible identificar factors influents a més dels ingressos (educació, demografia, salut, ètnia, activitat econòmica i tipus financers) com a variables explicatives. L’augment de la quantitat de factors que influeixen en la generació de RSU fa possible crear una base sòlida de coneixements per a les polítiques de gestió de RSU en àrees urbanes de ràpid creixement dels països en desenvolupament, millorant la informació utilitzada per seleccionar polítiques i plans adequats dins dels seus sistemes de gestió de RSV i evitant la superposició polítiques que causen llacunes legals. Betània, una àrea urbana de districte de la ciutat de Panamà, ha estat escollida com a àrea d’estudi de cas. Els resultats mostren que l’ingrés de les llars explica el 86% de la generació de RSU dels seus membres i la població indígena de la comunitat explica el 21% de la generació de RSU de les llars. Es conclou que la generació de RSU no és lineal en tots els nivells, té tants graus de llibertat com a factors que influeixen en els nivells d’organització on hi ha unitats funcionals que generen deixalles. Els factors d’influència que apareixen en cada nivell espacial afecten la generació de RSU de manera interdependent en graus variables de magnitud.

autoria

Rosaria Chifari

data

2020

publicació

Waste Management

referència bibliogràfica

Torrente-Velásquez, J. M., Chifari, R., Ripaa, M., Giampietro, M. (2019) Robust information for effective municipal solid waste policies: Identifying behaviour of waste generation across spatial levels of organization. Waste Management, 103: 208-217.