Skip to main content

El Joint Research Centre de la Comissió Europea acaba d’encarregar a ENT l’informe “Review of economic and socio-economic studies on recycling topics (RESYCLE)”.

L’objectiu d’aquest estudi és dur a terme una revisió sistemàtica d’investigacions i estudis sobre els impactes econòmics i socioeconòmics de les diferents vies i polítiques de reciclatge. En particular, es tractaran tres qüestions:

  • Quins són arguments teòrics a favor del reciclatge
  • Quins enfocaments i metodologies formals s’utilitzen per avaluar els impactes econòmics i socioeconòmics de les diferents vies i polítiques de reciclatge
  • Principals conclusions dels estudis econòmics i socioeconòmics disponibles actualment relacionats amb aliments/bio-residus i reciclables secs municipals