L’any 2014 l’associació Zero Waste ens va encarregar la revisió del pla de gestió de residus d’un dels districtes de Chennnai (Índia). La gestió de residus és un dels principals reptes que afronten les ciutats d’aquest país, i l’associació Zero Waste tenia per objectiu, en aquest cas, implantar la metodologia Residu Zero en aquest districte de forma pilot per veure’n la viabilitat i estendre’l a tota la ciutat. Aquest projecte s’emmarca en una iniciativa sobre residus, treballadors informals i el futur de Chennai impulsada per l’organització Transparent Chennai. L’encàrrec consistí en la revisió, a nivell metodològic i tècnic, de la proposta de pla elaborada per Zero Waste.

autoria

Fundació ENT

data

2014

client

Zero Waste