El projecte vol potenciar actuacions de recollida selectiva i de reutilització d’aparells elèctrics i electrònics a Cornellà, a través d’una campanya de comunicació adreçada a la ciutadania i als establiments distribuïdors d’aparells, i d’accions que es duran a terme a la deixalleria municipal.

autoria

ENT environment & management

data

2017

client

Ajuntament de Cornellà de Llobregat