Argentona, un municipi de la comarca del Maresme, va introduir un sistema de pagament per generació de residus el febrer de 2010 mitjançant un model de pagament per bossa. El sistema va abastar 8.500 habitants dels 12.000 que té el municipi, i va significar un canvi en el sistema de taxació de residus: la taxa plana va passar a estar dividida en una part fixa per tots els habitatges i una part variable depenent de la generació real de les fraccions resta i envasos. Aquest instrument econòmic suposà l’aplicació pràctica del principi de “qui contamina, paga”, generant així un incentiu cap a la reducció i el reciclatge de residus. L’article fa una descripció breu del sistema i ofereix una presentació dels resultats assolits durant el primer any d’implantació.

autoria

Ignasi Puig | Maria Calaf

data

2011

publicació

Equipamientos y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M. (2011) Resultados del sistema de pago por generación de residuos de Argentona (Barcelona). Equipamientos y Servicios Municipales, 153: 36-37.