Aquest projecte va consistir en la revisió de les ecotaxes existents a Andalusia, avaluar-ne l’alineació amb el seu objectiu de millorar la qualitat ambiental, augmentar els ingressos i comptabilitzar les preocupacions de distribució, i discutir possibles intervencions fiscals addicionals, amb l’objectiu d’identificar les opcions d’una reforma estratègica.

El projecte ha finalitzat amb la publicació de l’informe “Environmental Tax Policy Review of Andalusia”, en el qual ENT ha realitzat la part corresponent a gestió de residus i economia circular.

L’informe s’ha realitzat per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OECD), ha comptat amb la participació de la Junta de Andalucía i ha estat finançat per la Unió Europea.

autoria
ENT environment & management
data

2021-2023

client

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OECD)