L’objectiu del projecte és redactar el pla local de prevenció de residus municipals (PLP) de Reus. Aquest instrument ha de permetre a l’Ajuntament planificar l’estratègia de prevenció de residus a aplicar al municipi en els propers anys per tal d’assolir els objectius de reducció desitjats.

autoria

ENT environment & management

data

2017

client

Ajuntament de Reus