Aquest projecte fou encarregat per Ekologistak Martxan (Ecologistes en Acció del País Basc), després d’aconseguir una subvenció del govern basc mitjançant una proposta elaborada conjuntament per Ekologistak Martxan i ENT. El projecte consistí en l’elaboració d’un estudi de viabilitat per a implantar la recollida porta a porta en el barri d’Añorga al municipi de Donostia.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

Este proyecto fue encargado por Ekologistak Martxan (Ecologistas en Acción del País Vasco), después de conseguir una subvención del gobierno vasco mediante una propuesta elaborada conjuntamente por Ekologistak Martxan y ENT. El proyecto consistió en la elaboración de un estudio de viabilidad para implantar la recogida puerta a puerta en el barrio de Añorga, en el municipio de Donostia (San Sebastián).

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Ekologistak Martxan[/client_es]

El projecte consisteix en una anàlisi de com la composició de les entrades d’aigua a les plantes de tractament d’aigües residuals afecta la caracterització analítica dels fluxos de sortida: aigua neta i fangs de depuració, centrant-se particularment en metalls pesats.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT environment & management[/autoria]
[data]2019[/data]

El proyecto consiste en un análisis de cómo la composición de las entradas de agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales afecta la caracterización analítica de los flujos de salida: agua limpia y lodos de depuración, centrándose particularmente en metales pesados.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT environment & management[/autoria_es]
[data_es]2019[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya i Consorci Besòs-Tordera [/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Comissió Europea