La recollida comercial porta a porta es basa en la separació de diversos residus en origen, les quals són recollits directament al punt d’origen en lloc de dipositar-se als contenidors de la via pública. La recollida comercial porta a porta es pot realitzar tant en municipis on la recollida domiciliària també es realitza porta a porta com en els que no, però en un i altre cas les característiques del sistema varien considerablement. La recollida comercial porta a porta permet una fiscalitat més ajustada als residus generats, així com percentatges de recuperació més elevats que amb els sistemes convencionals.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Álvarez Prado, L. (2010) Recogida puerta a puerta de residuos comerciales, en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.