La recollida comercial porta a porta es basa en la separació de diversos residus en origen, les quals són recollits directament al punt d’origen en lloc de dipositar-se als contenidors de la via pública. La recollida comercial porta a porta es pot realitzar tant en municipis on la recollida domiciliària també es realitza porta a porta com en els que no, però en un i altre cas les característiques del sistema varien considerablement. La recollida comercial porta a porta permet una fiscalitat més ajustada als residus generats, així com percentatges de recuperació més elevats que amb els sistemes convencionals.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I., Álvarez Prado, L. (2010) Recogida puerta a puerta de residuos comerciales, en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.[/referencia]
[link]Accés al manual[/link]La recogida comercial puerta a puerta se basa en la separación de varios residuos en origen, las cuales son recogidos directamente en el punto de origen en lugar de depositarse en los contenedores de la vía pública. La recogida comercial puerta a puerta se puede realizar tanto en municipios donde la recogida domiciliaria también se realiza puerta a puerta como en los que no, pero en uno y otro caso las características del sistema varían considerablemente. La recogida comercial puerta a puerta permite una fiscalidad más ajustada a los residuos generados, así como porcentajes de recuperación más elevados que con los sistemas convencionales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I., Álvarez Prado, L. (2010) Recogida puerta a puerta de residuos comerciales, en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.[/referencia_es]
[link]Acceso al manual[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Álvarez Prado, L. (2010) Recogida puerta a puerta de residuos comerciales, en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.