L’article actualitza la informació sobre el cànon de residus municipals, i inclou l’estat actual dels tipus impositius (incloent els nous tipus de cànon incrementat per als municipis que no havien aprovat el pla de desplegament de recollida de la fracció orgànica) i la recaptació del cànon. També inclou informació sobre impostos similars aprovats en altres comunitats autònomes.

autoria

Ignasi Puig | Marta Jofra

data

2012

publicació

Green Budget News

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Jofra Sora, M. (2012) Recent update of landfill and waste incineration taxes in Catalonia. Green Budget News, 30: 23.