Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Recent update of landfill and waste incineration taxes in Catalonia
| | Publicacions

L’article actualitza la informació sobre el cànon de residus municipals, i inclou l’estat actual dels tipus impositius (incloent els nous tipus de cànon incrementat per als municipis que no havien aprovat el pla de desplegament de recollida de la fracció orgànica) i la recaptació del cànon. També inclou informació sobre impostos similars aprovats en altres comunitats autònomes.

Data
2012
Publicació
Green Budget News
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Jofra Sora, M. (2012) Recent update of landfill and waste incineration taxes in Catalonia. Green Budget News, 30, p. 23.
Accés a l’article