Diagnosi sobre la reutilització dins de la compra pública encarregada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Aquesta diagnosi és un dels projectes incorporats en el R-Pla (Pla d’acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya (2022-2023)) que es va desenvolupar dins de l’àmbit del projecte SUBTRACT en el qual va participar l’Agència de Residus de Catalunya, i té per objectiu avaluar l’estat d’integració de la reutilització a la compra pública a nivell europeu, i identificar exemples de bones pràctiques, de les quals posteriorment s’analitzaria la seva viabilitat d’implantació en territori català.

autoria
ENT environment & management
data

2022

client

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic