L’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, va encarregar a ENT un projecte de desenvolupament i aplicació d’instruments normatius i comunicatius per assolir una reducció del consum i de la generació de residus en els equipaments municipals de Vilanova del Camí.

Partint del que regulen les ordenances i reglaments existents, el projecte va consistir en elaborar propostes per incidir normativament sobre la generació de residus en els equipaments municipals en base als següents eixos d’actuació: establir criteris ambientals per la gestió de bars i restaurants ubicats en els equipaments municipals, limitar els residus superflus en els equipaments introduint criteris de compra verda (en la neteja de les dependències, escoles i mercat municipal i pel manteniment d’aparells ofimàtics, concretament fotocopiadores) que limitin la utilització de productes d’usar i llençar, productes de vida curta i productes de caràcter tòxic.

El projecte també buscava potenciar la introducció de criteris ambientals en la gestió externa de llars d’infants i residències geriàtriques, així com la minimització de l’ús de paper en les oficines municipals.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Vilanova del Camí