Es publiquen els resultats del workshop “Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy”, que es va celebrar els dies 18 i 19 d’octubre de 2017 al Museu Oceanogràfic de Mònaco. El Plan Bleu i el Centre Científic de Mònaco van coorganitzar aquest workshop en el marc de la MedECC initiative.

En aquesta publicació, que va comptar amb la contribució de Luís Campos Rodrigues (ENT) i Irmak Ertör (ICTA-UAB; ENT) com a part d’un conjunt de 45 experts de 17 països, s’identifiquen les principals amenaces d’ordre ambiental per a les zones nord, est i oest del Mediterrani, entre altres, l’escalfament del mar; l’erosió costera, la sobrepesca i pesca il·legal, o la pèrdua d’hàbitats. A més, es presenten un conjunt de recomanacions per a fer front a les amenaces identificades en camps diversos com a la gestió costera, política pesquera, mitigació del canvi climàtic, etc.

Publicació – Plan Blue Note nº36

Resultats del workshop