Es publiquen els resultats del workshop “Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy”, que es va celebrar els dies 18 i 19 d’octubre de 2017 al Museu Oceanogràfic de Mònaco. El Plan Bleu i el Centre Científic de Mònaco van coorganitzar aquest workshop en el marc de la MedECC initiative.
En aquesta publicació, que va comptar amb la contribució de Luís Campos Rodrigues (ENT) i Irmak Ertör (ICTA-UAB; ENT) com a part d’un conjunt de 45 experts de 17 països, s’identifiquen les principals amenaces d’ordre ambiental per a les zones nord, est i oest del Mediterrani, entre altres, l’escalfament del mar; l’erosió costera, la sobrepesca i pesca il·legal, o la pèrdua d’hàbitats. A més, es presenten un conjunt de recomanacions per a fer front a les amenaces identificades en camps diversos com a la gestió costera, política pesquera, mitigació del canvi climàtic, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Publicació – Plan Blue Note nº36[/link] [link]Resultats del workshop[/link]Se publican los resultados del workshop “Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy”, que se celebró los días 18 y 19 de octubre de 2017 en el Museo Oceanográfico de Mónaco. El Plan Bleu y el Centro Científico de Mónaco coorganizaron este workshop en el marco de la MedECC initiative.
En esta publicación, que contó con la contribución de Luís Campos Rodrigues (ENT) y Irmak Ertör (ICTA-UAB; ENT) como parte de un conjunto de 45 expertos de 17 países, se identifican las principales amenazas de orden ambiental para las zonas norte, este y oeste del Mediterráneo, entre otros, el calentamiento del mar; la erosión costera, la sobrepesca y pesca ilegal, o la pérdida de hábitats. Además, se presentan un conjunto de recomendaciones para hacer frente a las amenazas identificadas en campos diversos como la gestión costera, política pesquera, mitigación del cambio climático, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Publicación – Plan Blue Note nº36[/link] [link]Resultados del workshop[/link]